Dialekter

Kor mange dialektar har Noreg?

To eller tre? 10? 111? 1001? Like mange som kommunane? Men det er umogleg å seie kor mange dialektar nordmenn har.

Norge har to offisielle skriftspråk, bokmål og nynorsk. Men det er mange måter å snakke norsk på. I ulike deler av landet snakker folk forskjellige dialekter. Det kan være store forskjeller på uttrykk, ord,  og ikke minst tonefall.

På denne hjemmesiden skal vi skrive om dialekter i Norge. Her vil det jevnlig komme nye innlegg .

Blir oppdatert…