Når man reiser, har man noe å fortelle – Dag 7

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

P1010256

Klokken 09:00 ankommer vi Kirkenes. (Vardø kl.03:15, Vadsø kl.06:45). Kirkenes er endepunkt til den nordgående Hurtigruten. Distansen til den russiske grensen er cirka 10 km, til den finske grensen cirka 35 km.

Hovedinntektkilde var i mange år malmgruvedrift i dagbrudd. Mellom 1996 og 2010 ble gruvedrift stengt, fordi driften ikke var lønnsom. Jernmalmen ble blant annet levert til Tyskland. (Apropos Tyskland – på hjørnet av Dr. Wesselsgate og Rådhusgata ligger kontoret til Tysklands Honorarkonsulin, Monika Christine Raab.)

P1010250

Kirkenes hovedinntektkilde i dag er kongekrabbP1010248e-fiskeri og turisme. KIMEK AS er et russisk-norsk skipsverft, de vedlikeholder og nybygger fisketråler.

Skiltene i sentrum-gågata er på norsk og russisk. Cirka 10 prosent av innbyggerne er russiske. Det er også flere andre bedrifter i Finnmark med russiske eiere. Norsk og russisk samarbeid har en lang tradisjon i Finnmark (Pomorhandel). Desverre står det kanskje på spill med henblikk til politiske trøbbel. Men jeg er sikkert at begge skal klare brasene…

Kirkenes ligger ved Golfstrømmen. Av denne grunn bruker man av og til isbryter i Bøkfjorden. I dag ligger temperaturen under –12,0 °C og selv utstillingsdokker i butikken i gågata er kledd med varmt undertøy…P1010239

I Kirkenes kommer nye turister ombord, noen stiger av. Nå er vi nesten 150 passasjerer.

Klokken 12:30 er MS NORDNORGE straks klar for avgang til sørgående rute.

Kl. 15:45 skulle vi anløpe Vardø. Kapteinen forsøkte to ganger å styre skipet til innseiling. Men det går ikke på grunn av heftige vindkast. Ja vel, ikke noe anløp til Vardø, ikke noe anløp til Båtsfjord (kl. 19:45) og Berlevåg (kl. 22:00). Vinden er for sterk.

Egentlig hadde vi planlagt å kjøre med snøscooter i Meham (kl. 00:45) men det greier vi ikke på grunn av snøstorm over fastlandet. Det er så synd. Men vi kommer tilbake. Nord Norge er et spennende land.