Fjerde søndag i advent

Tenn lys!4.Advent
Nå stråler alle
de fire lys for ham
som elsker alt som lever,
hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen
som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel
i barnet lagt på strå…

Tredje søndag i advent

Tenn lys!
Tre lys skal flamme3.Advent
for alle som må slåss.
For rettferd og for frihet,
de trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet
før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper
for frihet og for rett…

Andre søndag i advent

2.Advent1Tenn lys!
To lys skal skinne
for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg
og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet
og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem…